Verslag wijkplatform vergadering 24-04-17
De volgende punten zijn aan de orde geweest:
1. Drakenboorrace.
Niemand heeft zich hiervoor aangemeld.
2. Nieuwe brug Stadspark.
Op 8 mei a.s. wordt begonnen met de vervanging van de
verrotte houten brug in het nieuwe stadspark ter hoogte van
de parkeerplaats aan de Bovenburen.
3. Gaten in grasveld achter Wezellaan 113.
Deze gaten waren bedoeld om nieuwe bomen in te planten.
Helaas is één van de nieuwe bomen op de paasbult beland.
4. Rommel in natuurparkje.
Er ligt nog rommel in het natuurparkje. Naast – helaas – gas-
patronen ligt er ook nog houtopslag.
Dat heeft te maken met de mogelijke verwijdering van de twee-
de vleugelnoot. Het hout zal over enige tijd verwijderd gaan
worden.
5. Kinderknutselclub.
In ’t Parkholt vindt één keer per maand een kinderactiviteit
plaats, die door het wijkplatform gesubsidieerd wordt.
Om 24 mei a.s. zal het jaar op speciale wijze afgesloten wor-
den. Wat er gedaan wordt, is nog een verrassing.
Doel van de club is om kinderen, die niet naar t Spoor kunnen,
een mooie middag te bieden. Er zijn elke keer ongeveer 12 kin-
deren aanwezig.
6. Straatverlichting.
Er zijn een aantal weekenden problemen geweest met de
straatverlichting in een deel van onze wijk.
Die problemen zijn gelukkig opgelost.
De lantaarnpalen langs de Molenweg – die allemaal oud waren –
zijn verwijderd.
Behalve op de rotondes en bij de brandweer-
kazerne. Ook de secundaire weg bij de kazerne is verlicht
gebleven.
De oude lantaarnpalen aan de Jachtlaan zullen binnen afzien-
bare tijd vervangen gaan worden.
Er komen nieuwe aluminium lantaarnpalen voor terug, die voor-
zien zijn van ledverlichting.
Het wijkplatform mag meedenken met het kiezen van het
lantaarnpaal model.
7. Blauwe Loper.
Op 19 april j.l. heeft de provincie de financiering van de brug
goedgekeurd.
De Gemeente- Oldambt zal haar financiering binnenkort ook
gaan vaststellen. Gezien de politieke partijen – op één partij na-
zich in december al positief uitgesproken hebben over de bouw
van de brug, worden er geen problemen meer verwacht t.a.v.
de vaststelling.
De banner aan het eind van de Hoorntjesweg zal zo spoedig
mogelijk weer opgehangen worden.
8. Belevingsroute Stadspark.
De aanleg van de Belevingsroute – start bij de kinderboerderij –
vordert gestaag. De route gaat door beide parken.
Het wijkplatform heeft subsidie aan dit mooie project
beschikbaar verleend..
9. AED.
De AED – die eerst in ’t Parkholt hing – hangt nu in het voorpor-
taal van de Woldrank. DE AED is daar dag- en nacht bereik-
baar.
Het wijkplatform gaat binnenkort de cursus reanimatie volgen.
10. Door ziekte zijn de panelen langs de dijk nog niet
opgehangen. Zal zo spoedig mogelijk gaan gebeuren.

Het wijkplatform.

Reageren via Facebook mag altijd.
Gerichte vragen graag stellen via:
parkwijk.winschoten@live.nl