Hierbij het artikel in het Dagblad van het Noorden over de Blauwe Loper.

Fietsbrug over A7 wordt langste van Nederland

De provincie Groningen krijgt er een iconisch bouwwerk bij. Tussen Blauwestad en Winschoten-Noord wordt de langste fiets- en wandelbrug van Nederland aangelegd.

Met een lengte van circa 800 meter mag de fiets- en wandelbrug met recht een opvallend bouwwerk worden genoemd. De provincie en de gemeente Oldambt hebben 6,5 miljoen euro klaarliggen om het bouwwerk te realiseren.
Op een aantal gedeeltes van het traject is het stijgingspercentage 2,5 procent. ,,Dat is direct het maximum percentage dat de landelijke fietsbond hanteert”, weet Johan Koopmans, directeur Blauwestad.

6 miljoen

De fiets- en wandelbrug wordt in principe 3,50 meter breed, maar Koopmans hoopt dat geïnteresseerde bedrijven in staat zijn om voor de ruim 6 miljoen euro een weggedeelte van maximaal 5 meter aan te leggen. In noodgevallen kan de brug gebruikt worden voor ambulancevervoer. ,,Alleen in acute gevallen voor mensen op de brug”, legt Koopmans uit. ,,Het wordt in principe geen verkorte verbinding voor hulpverleningsdiensten tussen Winschoten en Blauwestad.”

Koopmans verwacht als Provinciale Staten en de gemeenteraad van Oldambt akkoord gaan met de miljoeneninvestering, in het najaar duidelijk is wie de brug gaat aanleggen. Volgend jaar kan dan een begin worden gemaakt met de bouw.

Er zal het een en ander worden gevraagd van de bouwer. Zo moet een deel van de fiets- en wandelbrug op palen worden gebouwd. Dat is het gedeelte bij het Oostereinde, de parallelweg langs de A7. Dat gebied maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur.

Betonnen bak

Het is mede de reden dat het bouwwerk ruim een miljoen euro duurder uitvalt dan vooraf was gedacht. ,,Ook het verleggen van een gasleiding in de buurt van de dijk bij het Winschoterdiep gaat veel geld kosten.”

De brug krijgt boven de A7 een hoogste punt van 5,10 meter. Het gedeelte over het Winschoterdiep is een beweegbaar deel, waardoor bij het passeren van grote schepen wandelaars en fietsers halt moeten houden. Koopmans zegt dat de fiets- en wandelbrug met duurzame materialen moet worden aangelegd. ,,We willen absoluut geen betonnen bak. Het moet een iconisch bouwwerk worden, zodat passanten met open mond staan te kijken.

FANTASTISCH BERICHT!
De werkgroep BLAUWE LOPER bestaande uit Dorpsbelangen Blauwestad en wijkplatform Parkwijk/Kloostervallei zijn zeer content met het feit dat er voor de Blauwe Loper groen licht is gegeven door de provincie en Gemeente Oldambt.
Financieel is de brug nu geregeld.
Nu volgas door naar de realisatie van de brug.
Zal best nog tijd vergen, maar de eerste belangrijke stap is na 3 1/2 jaar nu eindelijk gezet.
Een snelle verbinding tussen de Parkwijk en de Blauwestad wordt nu werkelijkheid.
Bedankt Provincie, Gemeente Oldambt, de ambtenaren van de Provincie en Gemeente, waar mee een prima contact werd onderhouden, voor jullie inzet!
foto met logo Blauwe Loper Hoorntjesweg 1

JUISTE BERICHTGEVING BLIJFT MOEILIJK!
In het bijgevoegde artikel staat betreffende de voet/fietsverbinding De BLAUWE LOPER helaas weer een onjuiste opmerking.
Architect Bauke Tuinstra vermeldt nav de vraag of de Blauwe Loper er wel komt: “Daar gaat de gemeente Oldambt over”.)
Dat is maar voor een klein deel waar, omdat de gemeente Oldambt alleen over de aanlandingsplaats aan het eind van de Hoorntjesweg gaat.(Ongeveer € 500.000,- voor de aanlandingsplaats en ongeveer € 500.000,- voor een goede fietsverbinding naar de Blauwe Loper. Van dat geld zijn de Hoortjes- en Ludensweg al vernieuwd.)
De rest is voor de Provincie. Ongeveer € 5.000.000,-.
Zoals het nu lijkt, moeten eerst de problemen met de omliggende gemeenten betreffende de woningbouw opgelost worden, voordat de brug gebouwd gaat worden.
Eén ding scheelt: De fietsknooppunten 54 en 56 tussen de Hoorntjesweg en de Bovist zijn al op diverse informatie panelen aangegeven. (Wel voorlopig een rubberbootje meenemen om over te kunnen steken.)

 20160812_132304 Blauwe Loper 01 ~DSCF6923

CBS DE VOSSENBURCHT IS JARIG. (14-10-1974 GEOPEND)
Gefeliciteerd! De school is 42 jaar geleden geopend. Dit gebeurde samen met de toenmalige Jachtlaanschool (al weer heel lang Kleine Dollard genoemd) en de Dinkelstraatschool.
De naam van onze school “De Vossenburcht” is bedacht door dhr. W. van der Heide, voormalig schoolhoofd. Deze naam verwijst naar het hol waar jonge vossen een veilige toevlucht hebben. De naam past bovendien goed bij de straatnamen in onze wijk: in de Parkwijk hebben alle straten de naam van een dier. De naam is ook een verwijzing naar een streekje aan de overkant van het Winschoterdiep, “De Vosholen”.
Het logo van de school is ontworpen door oud-collega Henk Pietersen.
Oorspronkelijk was de school gevestigd aan de Oudewerfslaan en droeg de naam “De Oudewerfslaanschool”.
Begin jaren zeventig van de vorige eeuw werd begonnen met de stadsuitbreiding Plan Noord, die nu dus Parkwijk heet.
Aan de Jachtlaan werd een nieuwe school gebouwd die in augustus 1974 in gebruik werd genomen. Bij de officiële opening op 18 oktober van dat jaar kreeg de school de naam “De Vossenburcht”. Op tweede paasdag 1989 werd het schoolgebouw getroffen door een hevige brand. Een groot deel van de kleuterafdeling was niet meer bruikbaar en moest worden herbouwd.
Begin 1999 werd besloten de school uit te breiden met drie lokalen.
Dit gebeurde na de brand in de Wezellaanschool.
De uitbreiding betrof ook de Kleine Dollard en de voormalige Delta (Hoeksteen.)
De school valt onder verantwoordelijkheid van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Midden- en Oost-Groningen. Deze vereniging ontstond door een fusie van verschillende schoolbesturen in Midden- en Oost-Groningen.

 vossenburcht

Uiteraard wordt ook de Kleine Dollard van harte gefeliciteerd!

Mooi burgerintiatief.

De heer Ruiter is met enkele buurtgenoten druk bezig de trottoirs in de Hermelijnlaan bij hem de buurt samen met enkele buurtgenoten netjes te maken!
Het ziet er weer keurig uit!

Bedankt voor jullie inzet!

IMG-20160816-WA0001

(De foto is met toestemming van de heer Ruiter geplaatst.)

Bruggetje natuurparkje vernieuwd.

De afgelopen week is het bruggetje in het natuurparkje tussen Jachtlaan/Bovenburen/Vossenweg vernieuwd.
Er werden brugleuningen geplaatst.
Het geheel ziet er nu veel mooier uit. Ook het bruggetje achter de Hermelijnlaan is vernieuwd.


20160716_171649

OVERLIJDEN SERGEANT HENRY HOVING.

Ook het wijkplatform en de vele wijkbewoners zijn diep getroffen door het vreselijke ongeval van Henry Hoving.
Geboren in onze wijk en nu elders in Winschoten wonende.
Wij wensen Jennifer en dochter, de ouders van Henry en alle verdere familieleden heel veel sterkte toe bij de verwerking van hun gemis en verdriet.
Namens alle wijkbewoners,
Het Wijkplatfom.

RAAD SCHORT BESLUIT OP.
http://www.rtvnoord.nl/nieuws/165226/Raad-is-akkoord-Oldambt-schort-bestemmingsplan-Blauwestad-op

PLAN NIEUWE HUIZEN HAVENKWARTIER BLAUWESTAD BEKEND.
Het plan van de nieuw te bouwen huizen in het havenkwartier van de Blauwestad is verschenen.
Via onderstaande link is het plan te bekijken.
http://www.hethavenkwartier.nl/het-plan/
foto 2        

 

 

 

 

 

 

BRIEF WERKGROEP BLAUWE LOPER.

Naar aanleiding van de berichten in het DvhN heeft de werkgroep Blauwe Loper de volgende brief naar Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten/B&W Gemeente Oldambt en Gemeenteraad Oldambt gestuurd


Gedeputeerde Staten van Groningen

Martinikerkhof 12 9712 JG Groningen

i.a.a. Provinciale Staten, het College van Burgemeester en Wethouders Oldambt en de Gemeenteraad Oldambt Winschoten, 22 juni 2016

Onderwerp: Blauwe Loper. Geacht College,

De werkgroep Blauwe Loper – bestaande uit leden van het wijkplatform Parkwijk/Kloostervallei en bewonerscommissie van de Blauwestad spreekt middels deze brief haar grote zorg uit over de huidige ontwikkelingen met betrekking tot de realisering van de Blauwe Loper. We krijgen sterk de indruk dat het project in een impasse is geraakt, als gevolg van het aantreffen van ondergrondse leidingen en de extra kosten die daaruit voortvloeien. Van meet af aan heeft voornoemde werkgroep zich ingezet bij de ontwikkeling van de Blauwe Loper. Als werkgroep onderkent zij het grote belang van een snelle voet/fietsverbinding tussen de Parkwijk en de Blauwestad. De fietsafstand tussen Winschoten en Blauwestad wordt door de brug met de helft verminderd, waardoor het voor de inwoners van Parkwijk/Kloostervallei aanzienlijk gemakkelijker wordt om op een mooie dag naar Blauwestad te gaan Bovendien ontstaat er een rechtstreekse voet/fietsverbing tussen de Blauwestad en o.a. De Klinker, Jumbo, Aldi, scholen (OBS De Kleine Dollard,CBS De Vossenburcht, Ubbo Emmius, Dollard College) en het centrum van Winschoten.

Reeds in een vroeg stadium werd de werkgroep door de Provincie geïnformeerd over de voortgang tot de totstandkoming van de Blauwe Loper. Voordat er een openbare voorlichting over de Blauwe Loper aan belangstellenden van onze wijk en bewoners van de Blauwestad werd gegeven, mocht de werkgroep actief meedenken en haar mening geven over de te presenteren plannen. Het wijkplatform Parkwijk/Kloostervallei daarboven heeft haar nek financieel uitgestroken door op de dijk ter hoogte van de Hoorntjesweg een met ledverlichting geplaatste pijl – wijzend richting Blauwestad – te plaatsen, die zij de EERSTE PIJLER heeft genoemd. Tevens zijn er langs de dijk tussen de Molen- en Beersterbrug een 8- tal panelen geplaatst, waarvan 2 panelen betrekking hebben op de Blauwestad en Blauwe Loper. Dit in het kader van een LEADER- project. De teksten op deze 8 panelen zijn o.a geschreven door medewerkers van de Blauwestad en de Provincie.

De Werkgroep Blauwe Loper verzoekt u hierbij dringend de mogelijkheden te onderzoeken om de Blauwe Loper (zoals ook beschreven in de ontwerpplannen van de Blauwestad) doorgang te laten vinden ondanks de huidige financiële problemen.

Met vriendelijke groet, Werkgroep Blauwe Loper.

 

ARTIKEL OVER BLAUWE LOPER IN DVHN.
Artikel in het Dagblad van het Noorden.

Wie het snapt, mag het zeggen.
Is de gemeente Oldambt ineens omgedraaid?
Waarom hebben we als wijkplatform en dorpsbelangen Blauwestad jarenlang keihard meegedacht en gewerkt
om te komen tot de realisatie van de Blauwe Loper?
Waarom een discussie over 5 of 3,5 meter breedte, terwijl 3,5 m. al lang in beeld is?
Waarom twijfelen aan het nut, terwijl:
1) De fietsafstand tussen bijv. De Watersnip en de scholen met
de helft verkort wordt?
2) Er een snelle toegang tot het Havenkwartier en bijv strand Zuid
ontstaat?
3) Dit toeristisch fietsverkeer via een knooppunt bij de Hoorntjesweg
     heel snel de Blauwestad en de activiteiten daar kunnen bereiken.
4) Eén ding is zeker: De verlichte pijl op de dijk (DE EERSTE
     PIJLER) mag nog tot 2019 op de dijk blijven staan en gaat ook
     niet eerder daar weg, totdat de brug klaar is.

~DSCF6919 ~DSCF6935Fietsbrug DvhN21062016

SCHAAPSCHEERDERSFEEST 2.
Vanmiddag een geweldig mooie middag op de kinderboerderij gehad.
Men had het schaapscheerdersfeest prima georganiseerd met vele activiteiten, voor vooral jong, maar ook oud(ere).
Ook het wijkplatform was daarbij aanwezig en kon vele bezoekers gelukkig maken met een pen, een mini boodschappentasje, sjaal of scrubzeepje.
Naar schatting zijn er rond de duizend bezoekers geweest.
Een heel mooi aantal, waar iedereen van de kinderboerderij aan meegewerkt heeft!
Hulde voor ALLE medewerkers!

20160525_131519 20160525_130503

SCHAAPSCHEERDERSFEEST 1.
Er staat in onze mooie, groene Parkwijk weer een heel mooi evenement te gebeuren, n.m: het schaapscheerdersfeest bij de kinderboerderij aan de Bovenburen in Winschoten.
De kinderboerderij heeft de afgelopen tijd behoorlijk aan de weg getimmerd, waardoor het heel aantrekkelijk is geworden daar weer eens te gaan kijken.
Doordat er bomen zijn weggehaald langs de Bovenburen is de kinderboerderij heel zichtbaar geworden. Ook is het parkeerterrein behoorlijk vergroot en is het grasveld verdubbeld.
Volgende week woensdagmiddag dus op naar de kinderboerderij!
Veel activiteiten!
Schaapsscheerdersfeest NOVO 2015

OPEN DAG SOCIAL SOFA’S OLDAMBT 2016.
Gisteren een mooie dag gehad tijdens de Open Dag.
Naar schatting zijn er ongeveer 400 bezoekers geweest.
 De bezoekers konden de mooie (bijna) gereed zijnde banken bekijken, er wordt veel muziek gemaakt, Kira Dekker kwam een half uur optreden, 4 dames van het Ubbo Emmius verzorgden de bezoekers.
Om twee uur gaf wethouder Ricky van den Aker met een passend verhaal bij één van de banken (de 50e bank) een feestelijk tintje aan de opening.
Westerwolde Actueel was ook aanwezig: http://www.westerwoldeactueel.nl/2016/04/22/wethouder-ricky-van-den-aker-geeft-aan-open-dag-bureau-het-wilde-oosten-samen-met-het-wijkplatform-parkwijk-kloostervallei-feestelijk-tintje/
Het mede organiserende wijkplatform was aanwezig met haar nieuwe stand met allerlei gadgets die werden uitgedeeld.

01 02 03 04 05 06 08 09 Kira Dekker

WEZELLAANMARKT
Naar aanleiding van een vraag van een wijkbewoonster hierover, heb ik het bericht gekregen, dat er dit jaar geen Wezellaanmarkt zal zijn.
Maggie, die de markt twee keer prima organiseerde (ze kreeg het zelfs voor elkaar om de eerste markt zeer zonnig te laten zijn en de tweede met heel veel regen) heeft andere bezigheden, waardoor het organiseren voor haar niet meer mogelijk was.
Er is nog gezocht naar een opvolger(ster), maar dat is niet gelukt.
Erg jammer, maar het is niet anders.
Misschien dat er alsnog iemand te vinden valt, die de organisatie voor het volgend jaar op zich kan/wil nemen?
Maggie, bedankt voor je inzet in onze mooie PARKWIJK/KLOOSTERVALLEI!
smit 02 smit07

 

SOCIAL SOFA HOUDT OPEN DAG

Op vrijdag 22 april organiseert Bureau Het Wilde Oosten samen met het Wijkplatform Parkwijk-Kloostervallei een Open Dag in de werkplaats in Winschoten. Deze is gevestigd in de voormalige SBO Delta aan de Bovenburen 76. U bent van harte welkom tussen 11.00 en 17.00 uur.

In de afgelopen jaren zijn er veel kleurrijke mozaïekbanken in het straatbeeld verschenen. Sinds 2011 zijn in totaal 27 Verhalenbankenbanken in Oldambt en de andere Oost Groninger gemeenten geplaatst. Aan de laatste bank voor dit omvangrijke project wordt gewerkt en vier banken staan klaar voor transport. Daarnaast zijn er vier banken voor Kiek over Diek te bekijken, deze serie wordt deels in Wehe den Hoorn en deels in Winschoten gerealiseerd.

U krijgt de kans om deze 8 banken allemaal op één plek te bewonderen voordat de banken naar de verschillende locaties in de provincie Groningen gaan. Ook kunt u vrijwilligers aan het werk zien en een fiets- en autoroute bekijken die langs de banken voert. Deze is eenvoudig te downloaden op uw mobiele telefoon of navigator.

Het wijkplatform Parkwijk/Kloostervallei is aanwezig met een informatiestand.
De catering wordt verzorgd door leerlingen van het Ubbo Emmius College die de horeca opleiding willen gaan volgen.

Ricky van den Aker, wethouder van de gemeente Oldambt zal om 14.00 uur de dag een feestelijk tintje geven.

Gedurende de dag is een muziekprogramma: van 11.00 -13.00 uur kunt u luisteren naar Stef Arends op accordeon, van 13.00 – 15.00 uur speelt Auke Eringa klezmer en Franse muziek op de trekzak en van 15.30 – 16.00 uur treedt singer/songwriter KIRA DEKKER op. https://www.youtube.com/watch?v=orK7xhIlDp0
Kinderen kunnen proberen of ze mega bellen kunnen blazen.

Iedereen is deze dag van harte welkom om te zien hoe de Groninger geschiedenis op fantasievolle wijze wordt verbeeld!

Voor meer informatie kunt u de website bezoeken: www.socialsofa-oldambt.nl
De fietsroute van Routeyou kunt u via deze link bekijken:
http://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/3637729/recreatieve-fietsroute/groninger-verhalenbanken-fietsroute
IMG_1922   Kira Dekker